Podmínky užívání

Svou návštěvou na stránkách www.eKnizky.sk dobrovolně souhlasíte s následujícími podmínkami.
Pokud s nimi nesouhlasíte, tak opusťte stránku www.eKnizky.sk, nevstupujte na ni a nepoužívejte ji. Registrací na webu www.eknizky.sk klient souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů.

Služby na stránce jsou poskytovány zdarma.

Povinnosti provozovatele a uživatelů jsou uvedeny v těchto pravidlech.
Uživatelé, kteří nesouhlasí s těmito pravidly, nesmí využívat poskytované služby.

Registrace uživatele není povinná, zaregistrováním má ale uživatel k dispozici více možností oproti osobám, které zaregistrovány nejsou. Registraci si může zrušit sám uživatel.

Provozovatel může zrušit registraci nebo zamezit přístup uživateli, který porušuje tato pravidla a/nebo obecně závazné právní předpisy České a Slovenské republiky.

Uživatel bere na vědomí, že při využívání služeb se nesmí chovat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České a Slovenské republiky:

  1. propagovat násilí, podněcovat nenávist na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství,
  2. politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo k etnické skupině;
  3. propagovat a uskutečňovat jakoukoli další formu jednání, které je v rozporu s právním řádem České a Slovenské republiky.

Otevřeně nebo skrytou formou poskytovat reklamu, a to jakékoli fyzické nebo právnické osobě, jakýmkoli výrobkům nebo službám.
Uživatel nesmí žádným způsobem poškozovat provozovatele a jeho dobré jméno.
Provozovatel neodpovídá za obsah příspěvků, také neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživateli. Každý uživatel přebírá zodpovědnost za své příspěvky sám a souhlasí s tím, že nebude používat služby na stránkách za účely, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti.
Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb.
Katalog obsahuje informace převzaté z třetích stran a neneseme za jejich správnost žádnou odpovědnost. Katalog ma pouze informační charakter.
Provozovatel má právo kdykoliv zrušit registraci uživatele, a to i bez uvedení důvodu.

Ochrana soukromí

Každý den navštěvuje stránky www.eKnizky.sk množství lidí, kteří sem přicházejí sdílet své dokumenty a komunikovat s jinými uživateli. Chceme, abyste na stránkách eKnizky.sk cítili bezpečně. Proto vás žádáme, abyste nám oznámili, kdyby dokumenty nebo komentáře k nim na našich stránkách porušovaly ochranu vašich osobních údajů nebo ve vás vyvolaly pocit ohrožení.
eKnizky.sk respektují vaše soukromí na internetu a proto vždy budou s informacemi o vaší osobě zacházet s maximální péčí a důvěryhodností.
Více v zásadách ochrany osobních údajů

Co se může publikovat

Jde o vydavatelskou činnost a tak každá kniha musí být v souladu s autorským zákonem. V tomto případě je registrovaný člen, který knihu zveřejní, nositelem autorských práv a musí mít prokázáno, že neporušuje autorská práva. Proto může publikovat:

  1. Veřejně dostupné texty
  2. Jakékoliv dílo, jehož autorem jste vy
  3. Publikace autorů, kteří souhlasí s tímto způsobem šíření
  4. Publikace, na které se již nevztahuje autorský zákon a autor je mrtvý více než 70 let. Pokud jde o společné dílo, tak poslední ze spoluautorů. Při překladu zahraničního díla autora, který je mrtvý více než 70 let, se použije autorský zákon na překladatele.

Za publikování knihy není považováno publikování jednotlivých kapitol. Pokud budou publikovány samostatné kapitoly, jak kniha tak to bude považováno za porušení pravidel a důvod k vymazání. Jednotlivé kapitoly mohou být publikovány jako blog. Ukázka knihy může být publikována jako kniha pouze pod podmínkami, že bude jasné o jakou knihu se jedná, ukázka knihy bude mít nejméně pět normostran a u názvu knihy bude jasně napsáno, že jde jen o ukázku. Z jedné knihy může být publikována maximálně jedna ukázka. Odkaz na stažení plné verze knihy je při ukázce knihy zakázané publikovat v popisu knihy.

Za nahraný obsah nesete výlučně zodpovědnost a zaručujete, že:

vlastníte všechna vlastnická práva v obsahu, který odevzdáte na webovou stránku, a že obsah neporušuje autorská práva, vlastnická práva, ochrannou známku nebo jiné příslušné práva třetích stran; a
získali jste nevýhradní, trvalé, neodvolatelné, celosvětové a bezplatné uvolnění modelu a / nebo vlastnictví a / nebo jakékoliv jiné povolení nezbytná pro používání tohoto díla na jakýkoliv účel bez jakýchkoli podmínek, pokud nejsou takové podmínky zákonem.
Vyhrazujeme si také právo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu odstranit jakýkoliv Obsah, včetně toho, pokud se domníváme, že je vadný, nekvalitní nebo v rozporu s těmito podmínkami.

Blog

Blog by měl obsahovat básničky, povídky, rozhovory, články, recenze nebo profesionální rady, které přímo či nepřímo souvisejí s knihami, elektronickými knihami. Obsah blogů by neměl být v naprostém protikladu, jako například blog na téma politika, auta, hubnutí, reality a podobně. Sexuální orientovaný obsah je zakázán a blog bude okamžitě odstraněn. Oceňujeme vysoce kvalitní, originální texty, které nejsou publikovány jinde. Jakmile je obsah zveřejněn na blogu, nesmíte ho publikovat jinde online. Bloger nesmí na svém blogu pod vlastním jménem zveřejňovat cizí texty. Uvádějte odkazy na zdroje související s články. Například na zdroj fotek, videí, dokumentů a jiné. Pokud tak nebude uvedeno, tak má administrátor právo na zrušení blogu. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah provozovaných blogů. Uživatel nese veškerou odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb blogu. Pokud bloger poskytne právo uveřejňovat články jiným osobám, přebírá odpovědnost i za tento obsah. Je zakázáno vydávat se za jinou osobu nebo organizaci a zavádět veřejnost.