Podmienky používania

Veľmi si vážime všetkých autorov, ale každý blog sa musí riadiť základnými pravidlami. Blog by mal obsahovať básničky, poviedky, rozhovory, články, recenzie alebo profesionálne rady, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s knihami, elektronickými knihami. Obsah blogov by nemal byť v úplnom protiklade, ako napríklad blog na tému politika, autá, chudnutie, reality a podobne. Sexuálne orientovaný obsah je zakázaný a blog bude okamžite odstránený. Oceňujeme vysoko kvalitné, originálne texty, ktoré nie sú publikované inde. Akonáhle je obsah zverejnený na blogu, nesmiete ho publikovať inde online. Bloger nesmie na svojom blogu pod vlastným menom zverejňovať cudzie texty. Uvádzajte odkazy na zdroje súvisiace s článkami. Napríklad na zdroj fotiek, videí, dokumentov a iné. Pokiaľ tak nebude uvedené, tak má administrátor právo na zrušenie blogu. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah prevádzkovaných blogov. Užívateľ nesie všetku zodpovednosť za dôsledky svojich činov spojených s užívaním služieb blogu. Ak bloger poskytne právo uverejňovať články iným osobám, preberá zodpovednosť aj za tento obsah. Je zakázané vydávať sa za inú osobu, alebo organizáciu a zavádzať verejnosť.

Na zriadenie blogu nie je právny nárok a prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť záujemcu o zriadenie blogu. Užívateľ nemá nárok na náhradu akejkoľvek vzniknutej škody spôsobenej nesprávnou funkčnosťou služby, či únikom informácií. Prevádzkovateľ nedáva žiadne záruky funkčnosti ani dostupnosti, rovnako nezodpovedá za vzniknuté škody. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akéhokoľvek zásahu do systému bez nutnosti upozornenia užívateľov. Užívateľ svojou registráciou potvrdzuje, že nebude šíriť rasovú či národnostnú neznášanlivosť, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi, platnými zákonmi a všeobecne uznávanými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo akýkoľvek blog, ktorý porušuje zákony SR a tieto pravidlá okamžite odstrániť. Je zakázané vytváranie blogov určených na smerovanie návštevnosti na váš web a zlepšenie pozície vášho webu vo vyhľadávaniach. Bez náhrady a bez varovania budeme odstraňovať účty, ktoré sú dlhšie ako šesť mesiacov neaktívne.

Katalóg (Čítačky kníh) obsahuje informácie prebraté z tretích strán a nenesieme za ich správnosť žiadnu zodpovednosť. Katalóg ma len informačný a poradný charakter.