Autorské práva

Autorské práva, alebo čo sa môže publikovať

Autorské práva, alebo čo sa môže publikovať

  Služba eKnižky.sk poskytuje možnosť, kde môžete bezplatne publikovať svoje texty. Stačí ich nahrať do databázy vo formáte PDF a tá umožní ich pohodlné čítanie. Súbory sa stanú súčasťou štruktúrovanej knižnice, kde je možné ich sťahovanie. Na stránke eKnižky.sk nájdete možnosť publikovať svoje diela, síce bez nároku na honorár, ale s možnosťou získať široký okruh čitateľov využívajúci intern...

Čítať viac »